Feira Abanca Cimag-GandAgro 2017

Esta feira de carácter profesional pode ser de interese para todo o alumnado e profesorado de FP vinculado cos seguintes sectores:

 • Sanidade animal e hixiene.
 • Nutrición animal.
 • Agro químicos e fertilizantes.
 • Sementes.
 • Produción ecolóxica.
 • Equipamentos e instalacións para agricultura e gandería.
 • Xenética animal.
 • Animal vivo.
 • Xestión ambiental de residuos agro gandeiros.
 • Sistemas de ordeño.
 • Maquinaria de recolección e post- recolección.
 • Maquinaria para explotacións gandeiras.
 • Tractores e motocultores.
 • Maquinaria de preparación de chan.
 • Maquinaria de sementa, plantación e abonado.
 • Maquinaria de protección de cultivos e rega.
 • Maquinaria para xardinería.
 • Outra maquinaria e equipos.
 • Compoñentes e accesorios.
 • Bioenerxía.
 • Empresas de servizos.

A feira terá lugar na Fundación Semana Verde de Galicia, Recinto Feiral, s/n, Silleda, os días 26, 27 e 28 de xaneiro, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

A entrada para os centros educativos é  gratuíta, e deberán solicitala no enderezo de correo electrónico cimag-gandagro@feiragalicia.com. Calquera consulta sobre o formato da feira, programación de actividadeslistaxe de expositores, deberá dirixirse ao mesmo enderezo ou ao tfno 986 577000.

Con respecto aos horarios de demostracións técnicas, o equipo da organización da feira informará segundo vaian concretando cos distintos expositores.

Para máis información pódese consultar a páxina web da feira facendo clic no logo.

 

Etiquetas: