Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 24 de abril de 2014, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 14 de xaneiro de 2014 (DOG do 22 de xaneiro) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

A fase de asesoramento desenvolverase nas sedes correspondentes.

Pódese consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na páxina web de cada centro. Asemade, a continuación, atopará un arquivo en formato pdf no que consultar as datas e sedes organizadas por provincia, centro e ciclo formativo:

- Datas reunión grupal