Estadías formativas 2021. Avaliación da comisión de selección

Publicada a avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 dirixidas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño.