Fabricación mecánica

 

Para obter o cuestionario de autoavaliación prema no código da unidade de competencia.


Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

                 

CM Soldadura e caldeiraría

 

FME035_2

 

Soldadura

 

UC0099_2

 

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

                 

 

 

 

 

 

 

UC0098_2

 

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

                 

 

 

 

 

 

 

UC0100_2

 

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

                 

 

 

 

 

 

 

UC0101_2

 

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

                 

 

 

FME351_2

 

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

 

UC1142_2

 

Trazar e mecanizar tubaxes

                 

 

 

 

 

 

 

UC1143_2

 

Conformar e armar tubaxes

                 

 

 

 

 

 

 

UC1144_2

 

Montar instalacións de tubaxe