Administración e xestión

 

Para obter o cuestionario de autoavaliación prema no código da unidade de competencia.


Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

CM Xestión administrativa

 

ADG308_2

 

Actividades de xestión administrativa

 

UC0233_2

 

Manexar aplicacións ofimática na xestión da información e da documentación

                 

 

 

 

 

 

 

UC0973_1

 

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia

                 

 

 

 

 

 

 

UC0976_2

 

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial

                 

 

 

 

 

 

 

UC0978_2

 

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático

 

 

 

 

 

 

UC0979_2

 

Realizar as xestións administrativas de tesouraría

                 

 

 

 

 

 

 

UC0980_2

 

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos

                 

 

 

 

 

 

 

UC0981_2

 

Realizar rexistros contables