Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2018

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 25 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2017-2018).

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: