Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2016

Publicada a listaxe definitiva das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

A partir do día 30 de maio poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2015-2016).

Etiquetas: