Corrección de erros. Premios a proxectos de innovación na FP

Advertidos erros na publicación da relación de proxectos presentados á convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación na FP (convocados pola resolución do 23 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa), cómpre facer a seguinte corrección:

Etiquetas: