Convocatoria 2020-2021 de probas libres de títulos extinguidos da LOXSE

Resolución do 14 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Etiquetas: