Convocatoria 2019-2020 de probas libres de títulos extinguidos da LOXSE

Publicada a Orde do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Etiquetas: