Convenio de colaboración con Vaillant, S.L.U.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a empresa Vaillant, S.L.U., sobre formación nas últimas tecnoloxías referidas aos ensinos de formación profesional

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: