Convenio coa empresa Intacta Gestión Ambiental, S.L. sobre a promoción das ensinanzas de FP de Química

Asinado en Santiago de Compostela, a sete de marzo de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Intacta Gestión Ambiental, S.L. sobre a promoción das ensinanzas de formación profesional da familia Química.

Etiquetas: