Convenio coa Fundación Naturgy FCT Porto de Marín e Ría de Pontevedra

Asinado en Santiago de Compostela, a vinte e sete de setembro de dous mil dezanove, o Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Fundación Naturgy, para promover e impulsar as ensinanzas de formación profesional e especialmente as relacionadas co sector de mantemento de vehículos propulsados con gas natural, gas renovable e a rehabilitación eficiente en edificios.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: