Convenio con REPSOL. FP dual

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Repsol Petróleo S.A para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

- Convenio

- Relación de convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Etiquetas: