Convenio coa Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. FCT Porto de Marín e Ría de Pontevedra

Asinado en Santiago de Compostela, a catro de setembro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, para a realización do módulo de formación en centros de traballo, por parte dos estudantes de formación profesional, no Porto de Marín e Ría de Pontevedra .

Etiquetas: