CIFP Carlos Oroza - Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración - 2022