SSSC01

 

SSSC01 - Educación infantil

Ciclo formativo
Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Deseñar, pór en práctica e avaliar proxectos e programas educativos de atención á infancia no primeiro ciclo de educación infantil no ámbito formal, consonte a proposta pedagóxica elaborada por un mestre ou unha mestra coa especialización en educación infantil ou título de grao equivalente, e en toda a etapa no ámbito non formal, xerando contornos seguros e en colaboración con profesionais e coas familias.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector da educación formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Educador ou educadora infantil en primeiro ciclo de educación infantil, sempre baixo a supervisión dun mestre ou dunha mestra, en institucións públicas e privadas. Educador ou educadora en institucións ou en programas específicos de traballo con menores (de cero a seis anos) en situación de risco social, ou en medios de apoio familiar, seguindo as directrices doutros profesionais. Educador ou educadora en programas ou actividades de lecer e tempo libre infantil con menores de cero a seis anos: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de lecer, granxas escola, etc.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 213 8
MP0011 Didáctica da educación infantil 240 9
MP0014 Expresión e comunicación 213 8
MP0021 Formación e orientación laboral 107 4
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 187 7
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil 155 9
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo 123 7
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0023 Formación en centros de traballo 384
MP0017 Habilidades sociais 123 7
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 123 7
MP0020 Primeiros auxilios 53 3
MP0019 Proxecto de atención á infancia 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral 981500580
Coruña, A 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto 881960122
Coruña, A 15004782 CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha 981222542
Ferrol 15021469 CIFP Leixa 881938125
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328
Monforte de Lemos 27007247 IES Francisco Daviña Rey 982828200
Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Mos 36005427 CPR Plurilingüe Lar 986487792
Neves, As 36005671 EFAG A Cancela 986648250
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 886159860
Redondela 36019566 IES de Chapela 886110610
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vigo 36011361 CPR Plurilingüe San José de la Guía 986376153

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).