SSEA04

 

SSEA04 - Química e saúde ambiental

Ciclo formativo
Familia: Seguridade e medio ambiente
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSEA04
Documentación: RD

Que se aprende a facer?
Vixiar e controlar os efectos sobre a saúde dos factores de risco ambiental e alimentario, participar na posta en marcha e no desenvolvemento de sistemas de xestión ambiental e intervir en programas de educación para a saúde pública e comunitaria, baixo a supervisión, de ser o caso, do/da superior responsable, de acordo cos protocolos establecidos, respectando a normativa de referencia, e en condicións de calidade e seguridade.

 

En que ámbitos se traballa?
No ámbito sanitario dentro da área da saúde pública ou privada, en sectores produtivos potencialmente contaminadores e na administración estatal, autonómica e local en servizos relacionados coa saúde e/ou o ambiente. Poden formar parte de equipos de inspección sanitaria, de laboratorios de análises, centros de investigación, centros universitarios, explotacións agrarias e empresas de servizos de control ambiental.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en xestión ambiental, coordinador/a de sistemas de xestión ambiental, programador/a de actividades ambientais, documentalista ambiental, técnico/a de control sanitario (alimentos, augas, atmosfera, residuos...), técnico/a de control de contaminación atmosférica, técnico/a de control de contaminación acústica, técnico/a de control de organismos nocivos, técnico/a en control de pragas no medio urbano e na contorna natural asociada, e comercial de información de produtos biocidas e fitosanitarios.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP1548 Control de augas 319
MP1553 Control de organismos nocivo 160
MP1549 Control de residuos 107
MP1547 Educación para a saúde e o ambiente 107
MP1556 Formación e orientación laboral 107
MPI009 Lingua estranxeira profesional I 53
MP1546 Sistemas de xestión ambiental 107
MP1552 Contaminación ambiental e atmosférica 140
MP1551 Control e seguridade alimentaria 192
MP1557 Empresa e iniciativa emprendedora 53
MP1558 Formación en centros de traballo 384
MPI010 Lingua estranxeira profesional II 53
MP1555 Proxecto de química e saúde ambiental 26
MP1550 Saúde e riscos do medio construído 105
MP1554 Unidade de saúde ambiental 87

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto 881960122
Ferrol 15006742 IES Concepción Arenal 881930170
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 881867601

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Burela 27013958 IES Monte Castelo 982828241

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 988788470

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).