SMAP02

 

SMAP02 - Transporte marítimo e pesca de altura

Familia: Marítimo-pesqueira
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SMAP02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Planificar, xestionar e executar as actividades de buques nas condicións que determinen as administracións competentes para este nivel, dirixindo e controlando a seguridade, a navegación, as manobras e as operacións de carga, estiba e descarga, así como a extracción, a manipulación, o procesamento e a conservación da pesca, optimizando a produción e cumprindo a normativa estatal e internacional.

 

En que ámbitos se traballa?
En buques dedicados ao transporte marítimo de carga e/ou pasaxeiros, ou en buques pesqueiros, de natureza pública ou privada, dentro dos límites e das atribucións que estableza a Administración competente. A actividade profesional está sometida a regulación pola Administración competente. Así mesmo, a súa formación permítelle desempeñar funcións do seu nivel desembarcado, en empresas e entidades pertencentes ao sector marítimo pesqueiro.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Patrón/patroa de altura; patrón/patroa de gran altura; patrón/patroa ao mando de buquesde pesca, buques mercantes de carga e de pasaxe, e iates de gran eslora; primeiro/a oficial de ponte; oficial de ponte en buques de pesca, buques mercantes de carga e de pasaxe, e iates de gran eslora; oficial encargado/a da garda ou o mando de embarcacións dedicadas a vixilancia fiscal, inspección pesqueira, investigación oceanográfica,seguridade e salvamento marítimo; inspector/ora de flota; axente de consignatarias;axente de seguros marítimos; supervisor/ora de montaxe e armaxe de artes e aparellos de pesca.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0803 Administración e xestión do buque e da actividade pesqueira 133 5
MP0806 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0798 Manobra e estiba 240 9
MP0799 Navegación, goberno e comunicacións do buque 267 10
MP0802 Organización da asistencia sanitaria a bordo 53 2
MP0800 Control das emerxencias 157 9
MP0807 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0809 Formación en centros de traballo 384
MP0804 Garda de ponte 210 12
MP0805 Pesca de altura e gran altura 210 12
MP0808 Proxecto de implementación dunha ruta de transporte marítimo 26
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).