SFME04

 

SFME04 - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Ciclo formativo
Familia: Fabricación mecánica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SFME04
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Planificar, programar e controlar a fabricación por fundición, pulvimetalurxia,transformación de plásticos e de materiais compostos, partindo da documentación do proceso e as especificacións dos produtos que cumpra fabricar, asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así como o mantemento dos sistemas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Planificar, programar e controlar a fabricación por fundición, pulvimetalurxia,transformación de plásticos e de materiais compostos, partindo da documentación do proceso e as especificacións dos produtos que cumpra fabricar, asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así como o mantemento dos sistemas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en proceso; técnico/a de fabricación; programador/ora da produción; técnico/ade aprovisionamento; técnico/a en laboratorio de control de transformación de polímeros;programador/ora de sistemas automatizados; encargado/a de produción (moldeamento,extrusión, calandraxe, acabamento, tratamentos, etc.); encargado/a de operadores/as de máquinas para fabricar produtos de caucho e de materiais plásticos; encargado/a de moldeadores/as; encargado/a de instalacións de procesos de fundición; encargado/a de instalacións de procesos de pulvimetalurxia; técnico/a de desenvolvemento de produtos e moldes; encargado/a de envasamento; encargado/a de vulcanización; encargado/a desección de fabricación de pneumáticos, en xeral; inspector/ora de verificadores/oras de fabricación de pneumáticos; encargado/a de sección de recauchutaxe de pneumáticos;encargado/a de sección de acabamentos; encargado/a de operacións previas e demestura.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0530 Caracterización de materiais 133 5
MP0535 Formación e orientación laboral 107 4
MP0007 Interpretación gráfica 133 5
MP0532 Moldeamento aberto 267 10
MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 160 6
MP0533 Verificación de produtos conformados 160 6
MP0536 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0537 Formación en centros de traballo 384
MP0531 Moldeamento pechado 332 19
MP0163 Programación da produción 140 8
MP0534 Proxecto de programación da produción en moldeamento de metais e polímeros 26
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 105 6
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).