SEOC01

 

SEOC01 - Proxectos de edificación

Ciclo formativo
Familia: Edificación e obra civil
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SEOC01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en elaborar a documentación técnica de proxectos de edificación, realizar trazas de obra e xestionar o control documental para a súa execución, respectando a normativa e as condicións ambientais, de calidade e de seguridade establecidas.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade como persoal asalariado ou autónomo en estudios de arquitectura, enxeñaría e delineación, en consultorías, en promotoras inmobiliarias, en empresas construtoras e na Administración. A súa actividade está regulada.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Delineante proxectista de edificación; delineante de edificación; delineante de instalacións; maquetista de construción; axudante de xefe/a de oficina técnica; axudante de planificador/ora; axudante de técnico/a de control de custos; técnico/a de control documental; especialista en trazas; axudante de procesos de certificación enerxética de edificios; técnico/a de eficiencia enerxética de edificios; delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0567 Deseño e construción de edificios 133 5
MP0562 Estruturas de construción 107 4
MP0573 Formación e orientación laboral 107 4
MP0565 Implantacións de construción 133 5
MP0568 Instalacións en edificación 133 5
MP0563 Representacións de construción 347 13
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial 123 7
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial 210 12
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación 70 4
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0575 Formación en centros de traballo 384
MP0564 Medicións e valoracións de construción 87 5
MP0566 Planificación de construción 87 5
MP0572 Proxecto en edificación 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2021-2022.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas 881866661

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988783012

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester 886159156
Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo 986213025
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).