MEOC01

 

MEOC01 - Construción

Ciclo formativo
Familia: Edificación e obra civil
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MEOC01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Executar obras de albanelaría e de formigón, cumprindo as condicións e os prazos establecidos, así como as prescricións de calidade, de seguridade e ambientais,organizando, controlando e valorando os traballos.

 

En que ámbitos se traballa?
Exércese a actividade no sector da construción, en pequenas, medianas e grandes empresas construtoras, e en Administracións públicas, por conta allea ou por conta propia,desenvolvendo traballos de albanelaría e/ou de formigón para a construción, a rehabilitación, o mantemento e a reforma en edificación e obra civil.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a de equipo de fábricas de albanelaría; xefe/a de equipo de albaneis de urbanización;xefe/a de equipo de encofrado; xefe/a de equipo de ferralla; xefe/a de taller de ferralla;xefe/a de equipo de albaneis de cubertas; xefe/a de equipo e/ou encargado/a de azulexadores/as e solladores/as; albanel; colocador/ora de ladrillo cara vista; colocador/ora de bloque prefabricado; albanel tabiqueiro; albanel de pedra de construción; cachoteiro/a;oficial de miras; albanel de urbanización; pavimentador/ora con lastros; pavimentador/ora con baldosas e lousas; pavimentador/ora á base de formigón; poceiro/a en redes de saneamento; encofrador/ora; encofrador/ora de edificación; encofrador/ora de obra civil;ferrallista; albanel de cubertas; tellador/ora; montador/ora de tella; operario/a de lousa;colocador/ora de lousa; montador/ora de cubertas de paneis e chapas; aplicador/ora de revestimentos continuos de fachadas; azulexador/ora sollador/ora; instalador/ora de sistemas de impermeabilización en edificios e obra civil; impermeabilizador/ora de terrazas.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0995 Construción 133 5
MP0999 Encofrados 160 6
MP0997 Fábricas 160 6
MP1006 Formación e orientación laboral 107 4
MP1000 Formigón armado 133 5
MP0996 Interpretación de planos de construción 107 4
MP0998 Revestimentos 160 6
MP1004 Cubricións 140 8
MP1343 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP1344 Formación en centros de traballo 410
MP1005 Impermeabilizacións e illamentos 53 3
MP1002 Obras de urbanización 105 6
MP1001 Organización de traballos de construción 87 5
MP1003 Solados, azulexados e chapados 192 11

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2022-2023.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).