MAGA04

 

MAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural

Ciclo formativo
Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MAGA04
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en realizar as operacións de repoboación forestal, de restauración ou ordenación hidrolóxico-forestal e de aproveitamento forestal, así como o control e a vixilancia do medio natural, manexando e mantendo a maquinaria e as instalacións forestais, consonte a normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, tanto públicas como privadas, dedicadas aos traballos de repoboación forestal, de restauración e ordenación hidrolóxica forestal, e de aproveitamento forestal, así como de control e vixilancia do medio natural. Trátase de traballadores e traballadoras que poden exercer a súa actividade por conta allea ou por conta propia, que se integran en equipos de traballo con outras persoas do mesmo ou de inferior nivel de cualificación, dependendo organicamente de mandos intermedios. En certos casos de empresas pequenas, poden ter baixo a súa responsabilidade persoal operario, pero coa supervisión de responsables de produción.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Traballador cualificado por conta propia e por conta allea en actividades forestais e similares, en hortas, viveiros e xardíns, en propagación e cultivo de plantas en viveiro; maquinista de procesadora forestal; traballador especializado en inventario, seguimento e adecuación do hábitat natural e de especies acuícolas continentais e cinexéticas, en repoboacións de especies cinexéticas, piscícolas e astacícolas; especialista en colleita de sementes e froitos en altura, en produción de sementes, en aproveitamentos de madeiras, cortiza e leñas, en traballos de altura nas árbores, de empresas de repoboación, que realicen tratamentos silvícolas, que realicen traballos de construción e mantemento de camiños e que realicen traballos de corrección hidrolóxico-forestal; motoserrista, abatedor e cortador de toradas; aplicador de produtos fitosanitarios; enxertador; auxiliar en traballos de control legal de depredadores ou especies invasoras; guía de actividades de turismo cinexético-piscícola; corcheiro; traballador en viveiros en xeral.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0839 Formación e orientación laboral 107 4
MP0404 Fundamentos agronómicos 159 6
MP0837 Maquinaria e instalacións forestais 214 8
MP0409 Principios de sanidade vexetal 107 4
MP0835 Produción de planta forestal en viveiro 159 6
MP0832 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 214 8
MP0833 Aproveitamento do medio natural 193 11
MP0834 Conservación das especies cinexéticas e piscícolas 123 7
MP0479 Control fitosanitario 87 5
MP0840 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0841 Formación en centros de traballo 410
MP0836 Prevención de incendios forestais 87 5
MP0838 Uso público en espazos naturais 87 5

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arzúa 15027733 IES de Arzúa 881866047
Boqueixón 15013254 CFEA de Sergude 881867325

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Becerreá 27000617 CFEA Alta Montaña 982828367
Castro de Rei 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 982870144
Mondoñedo 27006966 IES Plurilingüe San Rosendo 982870539

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Xinzo de Limia 32014801 IES Cidade de Antioquía 988788534

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020192 CFEA de Lourizán 986805088
Tomiño 36019751 IES Antón Alonso Ríos 886120522

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2022-2023.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Mondoñedo 27006966 IES Plurilingüe San Rosendo 982870539
Ribadeo 27010921 CFEA Pedro Murias 982828550
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).