MAGA03

 

MAGA03 - Xardinaría e floraría

Ciclo formativo
Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MAGA03
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en instalar, conservar e restaurar xardíns de exterior e interior, así como pradarías para uso deportivo, e realizar as actividades de produción de planta e de floraría, manexando e mantendo a maquinaria e as instalacións, consonte a normativa ambiental, de control de calidade e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa?
Desenvolve a súa actividade en empresas públicas e privadas dedicadas á instalación, o mantemento e a mellora de xardíns de interior, de exterior e de zonas verdes, á produción de plantas e terróns de céspede en viveiro e á creación e elaboración de composicións e ornamentacións con flores e plantas. Ademais, desenvolve actividades de comercialización e distribución, tanto por conta propia como por conta allea. Así mesmo, está capacitado para realizar tratamentos praguicidas, segundo a actividade regulada pola normativa e de acordo coa lexislación sobre prevención de riscos laborais.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Traballador/ora de hortas, viveiros e xardíns; xardineiro/a en xeral; xardineiro/a coidador de campos de deporte; traballador/ora de parques urbanos e de xardíns históricos e botánicos; traballador/ora cualificado/a na instalación de xardíns e zonas verdes; traballador/ora cualificado/a en mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes; traballador/ora cualificado/a por conta propia en empresa de xardinaría; viveirista; traballador/ora en viveiros en xeral; traballador/ora cualificado/a en propagación de plantas en viveiros; traballador/ora cualificado/a en cultivo de plantas en viveiros; traballador/ora especialista en recolección de sementes e froitos en altura; traballador/ora cualificado/a en produción de sementes; enxertador/ora, traballador/ora cualificado en viveiros; florista por conta propia ou allea; oficial de floraría; vendedor/ora de floraría.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0582 Formación e orientación laboral 107 4
MP0404 Fundamentos agronómicos 159 6
MP0576 Implantación de xardíns e zonas verdes 134 5
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 107 4
MP0409 Principios de sanidade vexetal 107 4
MP0578 Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro 186 7
MP0407 Taller e equipamentos de tracción 160 6
MP0579 Composicións florais e con plantas 140 8
MP0479 Control fitosanitario 87 5
MP0583 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0580 Establecementos de floraría 87 5
MP0584 Formación en centros de traballo 410
MP0577 Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes 176 10
MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e floraría 87 5

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa 886120880

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Bergondo 15001033 CFEA de Guísamo 881881055
Mugardos 15025657 IES de Mugardos 881938200

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Ponteareas 36007552 CIFP A Granxa 886120880
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).