27006531

27006531 - IES Lucus Augusti

982828020 ies.lucus.augusti@edu.xunta.gal
982828030 IES Lucus Augusti
Latitude: 43.006365
Lonxitude: -7.556834
Avenida Rodríguez Mourelo s/n

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao medio
CMQUI02 Operacións de laboratorio
Ciclos de grao superior
CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos