15027800

15027800 - CIFP Imaxe e Son

981173181 cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal
981134224 CIFP Imaxe e Son
Latitude: 43.338198
Lonxitude: -8.413842
Rúa Someso 6

15008, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos
ZMP0913 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos
ZSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
ZMP1086 Deseño, dibuxo e modelaxe para animación
ZMP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D
ZMP1095 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0907 Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1097 Instalacións de son
ZMP1101 Axustes de sistemas de sonorización
ZMP1099 Control de son en directo
ZMP1107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1162 Control da iluminación
ZMP1161 Luminotecnia
ZMP1170 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1160 Proxectos de iluminación
ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
ZMP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio