15026376

15026376 - IES Punta Candieira

881930076 ies.puntacandieira@edu.xunta.es
881930087 IES Punta Candieira
Latitude: 43.657518
Lonxitude: -8.047174
Rúa do Ensino s/n

15350, Cedeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
CBELE11 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMIMA03 Mantemento electromecánico
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIMA03 Mecatrónica industrial
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
ZMP0937 Sistemas eléctricos e electrónicos
ZMP0941 Configuración de sistemas mecatrónicos
ZMP0947 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0943 Integración de sistemas
ZMP0942 Procesos e xestión de mantemento e calidade
ZMP0936 Sistemas hidráulicos e pneumáticos
Grao medio
ZMCOM01 Actividades comerciais