15025682

15025682 - CIFP Fraga do Eume

881930455 cifp.fraga.eume@edu.xunta.gal
881930461 CIFP Fraga do Eume
Latitude: 43.406614
Lonxitude: -8.168233
Rúa Ricardo Sánchez 3

15600, Pontedeume
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
ZMP0383 Destinos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0401 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0384 Recursos turísticos
Grao superior
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos