36024461

36024461 - IES Audiovisual de Vigo

886111152 ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal
886111162 IES Audiovisual de Vigo
Latitude: 42.226104
Lonxitude: -8.751868
Rúa Eduardo Cabel s/n

36208, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
ZMP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZMP0902 Planificación da realización en cine e vídeo
ZMP0903 Procesos de realización en cine e vídeo
ZMP0907 Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1169 Formación e orientación laboral
ZMP1158 Planificación de cámara en audiovisuais
ZMP1159 Toma de imaxe audiovisual
ZMP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1104 Comunicación e expresión sonora
ZMP1103 Electroacústica
ZMP1106 Formación e orientación laboral
ZMP1097 Instalacións de son
ZMP1096 Planificación de proxectos de son
ZMP1098 Son para audiovisuais
ZMP1101 Axustes de sistemas de sonorización
ZMP1099 Control de son en directo
ZMP1107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1100 Gravación en estudio
ZMP1102 Posprodución de son