36020386

36020386 - IES Marco do Camballón

886151731 ies.marco.camballon@edu.xunta.es
886151739 IES Marco do Camballón
Latitude: 42.792787
Lonxitude: -8.160160
Camballón 24

36590, Vila de Cruces
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CMFME02 Soldadura e caldeiraría
CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia