36020064

36020064 - CIFP Carlos Oroza

886159545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal
886159557 CIFP Carlos Oroza
Latitude: 42.426300
Lonxitude: -8.617200
Montecelo s/n

36161, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBHOT01 Cociña e restauración
Ciclos de grao medio
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMHOT02 Servizos en restauración
CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría
Cursos de especialización de grao medio
EMHOT50 Panadaría e bolaría artesanais
Ciclos de grao superior
CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
CSHOT04 Dirección de cociña
CSHOT05 Dirección de servizos de restauración
Grao medio
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
Grao superior
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos