36015184

36015184 - IES Escolas Proval

886110369 ies.escolas.proval@edu.xunta.gal
886110374 IES Escolas Proval
Latitude: 42.113549
Lonxitude: -8.779903
Avenida Portugal 171

36350, Nigrán
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBIFC01 Informática e comunicacións
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSELE04 Mantemento electrónico
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZSADG02 Asistencia á dirección
ZMP0662 Organización de eventos empresariais
ZMP0661 Protocolo empresarial
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0663 Xestión avanzada da información