36013771

36013771 - CIFP Fontecarmoa

886151956 cifp.fontecarmoa@edu.xunta.gal
886151965 CIFP Fontecarmoa
Latitude: 42.583623
Lonxitude: -8.771537
Rúa Fontecarmona 92

36600, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial
Grao superior
ZSIMA03 Mecatrónica industrial