36013758

36013758 - IES Laxeiro

886151940 ies.laxeiro@edu.xunta.gal
886151953 IES Laxeiro
Latitude: 42.657350
Lonxitude: -8.111284
Avenida Buenos Aires 71

36500, Lalín
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Grao superior
ZSFME02 e ZSEOC02 Construcións metálicas e oferta parcial de Proxectos de obra civil
ZSTMV01 Automoción