27020562

27020562 - IES de Foz

982870287 ies.foz@edu.xunta.gal
982870289 IES de Foz
Latitude: 43.564697
Lonxitude: -7.269055
Rúa Castelao s/n

27780, Foz
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
CBHOT11 Cociña e restauración
Ciclos de grao medio
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMHOT02 Servizos en restauración
Ciclos de grao superior
CSHOT04 Dirección de cociña
ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0028 Sobremesas en restauración