27016455

27016455 - IES Sanxillao

982828088 ies.sanxillao@edu.xunta.gal
982828099 IES Sanxillao
Latitude: 43.005087
Lonxitude: -7.545660
Ronda das Fontiñas 171

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBHOT11 Cociña e restauración
Ciclos de grao medio
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría
Ciclos de grao superior
CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
CSHOT04 Dirección de cociña
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
ZMP0179 Inglés
ZMP0501 Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias
ZMP0512 Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración
ZMP0511 Sommelier