27016455

27016455 - IES Sanxillao

982828088 ies.sanxillao@edu.xunta.es
982828099 IES Sanxillao
Latitude: 43.005087
Lonxitude: -7.545660
Ronda das Fontiñas 171

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBHOT01 Cociña e restauración
Grao medio
CMHOT01 Cociña e gastronomía
CMHOT02 Servizos en restauración
Grao superior
CSHOT04 Dirección de cociña
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0514 Formación e orientación laboral
ZMP0509 Procesos de servizos en bar-cafetaría
ZMP0515 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración