15027873

15027873 - IES Afonso X O Sabio

881880339 ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
IES Afonso X O Sabio
Latitude: 43.301360
Lonxitude: -8.356084
Rúa Río Sil 9

15660, Cambre
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIFC12 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas