15026376

15026376 - IES Punta Candieira

881930076 ies.puntacandieira@edu.xunta.es
881930087 IES Punta Candieira
Latitude: 43.657518
Lonxitude: -8.047174
Rúa do Ensino s/n

15350, Cedeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
CBELE11 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMIMA03 Mantemento electromecánico
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIMA03 Mecatrónica industrial
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSIMA03 Mecatrónica industrial
ZMP0938 Elementos de máquinas
ZMP0946 Formación e orientación laboral
ZMP0939 Procesos de fabricación
ZMP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
ZMP0935 Sistemas mecánicos
ZMP0944 Simulación de sistemas mecatrónicos