15010769

15010769 - CPR Plurilingüe Maria Assumpta

981820500 cpr.maria.assumpta@edu.xunta.gal
CPR Plurilingüe Maria Assumpta
Latitude: 42.775919
Lonxitude: -8.891359
Vizconde de San Alberto s/n

15200, Noia
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais