15005269

15005269 - IES Urbano Lugrís

881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
881960724 IES Urbano Lugrís
Latitude: 43.350421
Lonxitude: -8.418370
Avenida de Arteixo

15007, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBELE01 Electricidade e electrónica
CBIFC02 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
CMIMA03 Mantemento electromecánico
Cursos de especialización de grao medio
EMELE50 Implementación de redes 5G
Ciclos de grao superior
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
CSELE03 Automatización e robótica industrial
CSELE04 Mantemento electrónico
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZSELE04 Mantemento electrónico
ZMP1051 Circuitos electrónicos analóxicos
ZMP1061 Formación e orientación laboral
ZMP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos
Grao medio
ZMIMA03 Mantemento electromecánico