15005269

15005269 - IES Urbano Lugrís

881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.gal
881960724 IES Urbano Lugrís
Latitude: 43.350421
Lonxitude: -8.418370
Avenida de Arteixo

15007, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1ELE001100 Electricidade e electrónica
CD1IFC001200 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CD2ELE000200 Instalacións de telecomunicacións
CD2IMA000300 Mantemento electromecánico
Ciclos de grao superior
CD3ELE000100 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CD3ELE000200 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
CD3ELE000300 Automatización e robótica industrial
CD3ELE000400 Mantemento electrónico
Cursos de especialización de grao medio
EE2ELE005000 Implementación de redes 5G
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZSELE04 Mantemento electrónico
ZMP1051 Circuitos electrónicos analóxicos
ZMP1061 Formación e orientación laboral
ZMP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos