Empresa

  • Desde o 1 de setembro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a formación práctica...
  • Asinados nos anos 2011 e 2012 Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a  Universidade de Vigo- Ver Anexo     Supervisión y Control, S.A...
  • A formación profesional prepara aos futuros traballadores cualificados para se empregar no sector produtivo. O referente formativo é a realidade empresarial e as súas necesidades de cualificacións....
  • Que son? Trátase dunha axuda económica para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo (FCT).   Normativa relacionada Na seguinte ligazón podes atopar a lexislación...
  • A Lei orgánica de educación establece que a formación profesional comprende un conxunto de ciclos formativos de grao medio e de grao superior que teñen como finalidade preparar as alumnas e alumnos...
  • Que é? Módulo de carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos. Son prácticas de carácter non laboral que se desenvolven nun ámbito produtivo real, con contidos consistentes na realización...
Distribuir contido