Admisión: Aviso sobre listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2014

A listaxe definitiva de solicitudes do periodo extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional será publicada a partir das 15.00 horas do día 23 de setembro na páxina web de FP e nos taboleiros de anuncios dos centros educativos con oferta publica de prazas. 

Etiquetas: