Actividades de formación do profesorado para xuño e xullo de 2017

Publicadas as actividades de formación do profesorado de Formación Profesional para xuño e xullo de 2017. Poden ser consultadas no enderezo www.edu.xunta.es/fprofe

A inscrición nestas actividades realizarase, no prazo establecido, unicamente mediante a aplicación web de xestión da formación do profesorado www.edu.xunta.es/fprofe

O ámbito das actividades de formación é de carácter autonómico.