Acordo de colaboración co Servizo Galego de Saúde

Asinado en Santiago de Compostela, a 22 de novembro de 2017, o Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Servizo Galego de Saúde para o desenvolvemento nos centros hospitalarios da Comunidade Autónoma de Galicia, dun programa formativo de prácticas complementarias destinado ao alumnado do Ciclo Medio de Farmacia e Parafarmacia.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: