FIGURA DO VOLUNTARIO DE ACOLLIDA

O IES LUIS SEOANE ten previsto a figura do voluntario de apoio consistente na asignación dun estudante local voluntario para que tutorice a un/varios alumnos estranxeiros de acollida (estudos ou prácticas) durante a súa estancia en temas relacionados coa súa vida cotiá: localización das aulas, funcionamento do centro, vida na cidade, apoio co idioma, etc... 

Para os estudiantes locais é unha moi boa oportunidade de coñecer a xente nova doutros países, mellorar as súas habilidades noutro idioma, intercambiar experiencias culturais, etc. ademais da satisfacción personal de axuda a outros estudantes.

Para os estudiantes acollidos é unha axuda moi valiosa, sobre todo durante os primeiros días de estancia, para informarse sobre o desenvolvemento diario do centro, contacto co idioma, etc.