Omitir cursos

CursosOmitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Curso para o alumnado que debe recuperar a materia de Tecnoloxías de 2º ou 3º de ESO

Curso de 2º de Tecnología.

Recursos da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO

Apprendre le français, c'est facile! Tu trouveras ici des liens utiles, des activités, de la musique et des jeux pour t'amuser en apprenant.Apprendre le français, c'est facile! Tu trouveras ici des liens utiles, des activités et des jeux pour t'amuser.
Apprendre le français, c'est facile! Tu trouveras ici des liens utiles, des activités, de la musique et des jeux pour t'amuser en apprenant.

Here you will find some presentations and documents that have been used in the classroom, as well as some extra practice.

WELCOME BACK TO IES FERROL VELLO

Materiais empregados neste curso 2013/2014.
Materiais empregados no curso 2012-2013

Mínimos, ejercicios de repaso y puesta al día de lo que se hizo en clase

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Materiales de segundo E.S.O.
Recursos de matemáticas para primero

Physics and Chemistry 3º 

Physics and Chemistry course

Estimados alumnos a partir de ahora nos pondremos en contacto a partir de la plataforma
Caracteristicas de las tres religiones monoteistas : judaismo, cristianismo e islam.
Recursos para as clases de lingua.
Comezamos coa aula virtual de galego; unha nova ferramenta para aprender máis e mellor!
Bienvenidos a nuestro espacio de Lengua Castellana.Espero que consultéis las presentaciones y realicés las actividades propuestas.

Bienvenidos a nuestro espacio de Lengua Castellana.Espero que consultéis las presentaciones y realicés las actividades propuestas.

Reglas y ejercicios de acentuación
Reglas y ejercicios de acentuación
Neste curso figurarán enlaces, materiais, e todo tipo de información necesaria para abordar as necesidades específicas dos alumnos que acoden a aula de pedagoxía terapéutica.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

O IES Ferrol Vello participa por primeira vez no proxecto Abalar neste curso 2012-2013. Levarase a cabo un proxecto de formación de centro onde participará o profesorado do centro

Introducción ao Sistema Cónico de Perspectiva Lineal. Elementos do sistema. Tipos de perspectivas. Exemplos. Exercicios. Enlaces.

materias da asignatura de historia 

materiais da asignatura de Historia 

Apartados de arte dos distintos cursos

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Todo o relacionado coa materia do curso 2017-2018

Todo o realcionado coa materia do curso 2017-2018

Todo o relacionado coa materia do curso 2017-2018

Todo o  relacionado para a materia de 1º de Eso 2017-2018.

Materiais para o proxecto :"Dereitos humáns"
Materiales para la elaboración del trabajo sobre el tema de los Derechos Humanos.
Didactic unit: Aerobic, health and fitness
Catálogo con los productos de Dises
Glosary of Technology and Physical Education for bilingual groups
Curso para a posta en común do grupo de mediación
Breve exposición do traballo por proxectos e o seu vínculo coas Competencias Básicas.

Recursos complementarios para aprender sobre a lingua latina, cultura, historia, usos e costumes da antiga Roma.