Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Espazo para a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 1º de Bacharelato do IES Escolas Proval
Teoría e problemas de Debuxo Técnico I para 1º de Bach. Ciencias eTecnoloxía

Presentacións, apuntamentos, exames... recursos para a materia de Ciencias do Mundo Contemporáneo

Recursos da materia Ciencias para o Mundo Contemporáneo
Física 1º BCCT
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Teoría e problemas de Debuxo Técnico II para 2º de BCeT
Química de 2º C.C. e T.
Física 2º BCCT
Recursos de CMC

Presentacións, apuntes de clase, recursos...

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

En este curso conocerás las herramientas necesarias para crear presentaciones con OpenOffice.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Deseño de esquemas, simulación de ce, fabricación de PCB`s e mantemento e reparación de equipamentos electrónicos serán as actividades do curso.
Aula virtual de apoio ao módulo Infraestructuras e desenvolvemento do mantemento electrónico
Módulo impartido no 2º curso do CFGS Mantemento Electrónico
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Consulta este espazo para coñecer novas do módulo
Descrición
Descrición
Actividades, Recursos, ..... da materia de Física e Química
Física e Química 4º ESO
As enerxías alternativas están presentes no IES Escolas Proval
Espazo común do GRUPO DE TRABALLO: “Desenvolvemento en contorno web dun programa de prácticas de electrónica con capacidade de autoavaliación”