Course categories  Available courses

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s al curso de valores éticos!!

  Bienvenid@s a la materia!!

  Material, actividades e recursos para Historia do Mundo Contemporáneo

  Curso para o 1º CM De Xestión Administrativa. 

  Recursos varios da biblioteca do centro.

  Here you will find useful activities and even some fun to help you learn English. Come on in! 


  Do you speak English?

  This course will be used by the English Department to store material for the different activities and courses.

  Revise some of the words you will use in your art lessons this year, revise some grammar contents, and discover some interesting facts about some artists and their work.

  bart at school Online work for 1 ESO Bilingual section


  Do you find it difficult to form the different verb tenses in English? Is it difficult for you to choose the right tense for each situation? If that is the case, you will find some useful information and practice here. Take a look!

  okWork with us and you'll understand, AT LAST! the power of the comparatives and superlatives. Use them to describe places and to give your opinion. And, of course, you'll be a 'crack' with RELATIVE clauses.

  THIEFCan you write about a mystery? Use Modal Verbs to write about crimes and mysteries.


  smilescrewInformation and extra practice on the grammar and vocabulary topics we will deal with in 2º Bach, reading and listening comprehension exercises, interesting videos... Work and learn English in a different way. 


  Good Bye!Information and extra practice on the grammar and vocabulary topics we will deal with in 2º Bach, reading and listening comprehension exercises, interesting videos... Work and learn English in a different way.

  welcomeProblems with vocabulary? In this unit you can find some exercises to revise and learn lots of interesting words. Come on in!

  clock Can you tell a story? Here you can learn how to talk and write about the past events and how to make your narrative more vivid.
  smileyConditional sentences: types, basic structures, connectors... Reference and practice.

  listening lessons Here  you'll find useful activities

  on the topics you are studying this year.

  On-line work for BS 2nd year ESO students. 

  Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso

  Help?

  Are you going crazy with grammar? Come on in!!!

  Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso

  happy pupilFind some extra practice on the grammar and vocabulary topics we are going to study in 4º ESO and also some activities to help you learn English in a different way. Join us and enjoy yourself!

  Welcome to the  Bilingual History Course.  Here you will find a lot of resources, activities and materials that you will need during school year.
  ENJOY and... LEARN!book
  Being physically active is one of the most important steps to being healthy. basket

  Documentos oficiales para descargar del curso escolar 2021-2022:

  • Boletín de cualificaciones
  • Avisos de faltas

  Curso de Montaje y mantenimiento de equipos de ciclo medio.

  Módulo de Sistemas Operativos monopuesto de ciclo medio.

  Este curso se crea para el seguimiento de los pendientes de 1º bach

  Materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato. Nocturno.

  Seguimento da materia de Anatomía Aplicada para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A e B, modalidade Ordinario

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e solucionarios; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado; para atención ao alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos que nos permitan  xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo para ampliar contidos da materia, consulta de solucionarios e comunicación non presencial

  Espazo para deixar apuntamentos, material de traballo e documentación, así como para a comunicación non presencial en caso de enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos básicos para manter a saúde individual, colectiva e ambiental. 

  Aula virtual da materia Literatura Universal, de 1º de Bacharelato.

  Aula virtual de la materia Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO.

  Espacio virtual y complementario de la materia.

   Clases en liña do ano lectivo 2020-21. 4º ESO. María dos Anxos Méndez Sufuentes.


  Clases en liña. Lingua Galega e Literatura. 4º ESO.

  Material para uso dos alumnos de 1º Bacharelato.

  Estudo da sociedade dos séculos escuros a través da literatura popular.

  Repaso para a preparación do exame de acceso a ciclos.

  Recursos útiles para a iniciación na fonética e na fonoloxí­a.

  Recursos para lingua e literatura galega do século XX

  Introdución histórica ao século XX. A emigración e os foros.

  Actividades de comprensión e expresión lingüística

  Lingua e literatura de 4º de ESO

  Actividades 4º B curso 2009-10

  Curso de lingua para 2010-11.
  Aprederás cousas que nin puideches imaxinar
  Algúns aspectos da lingua galega para os estudantes portugueses.
  Material para o Proxecto Ríos

  Curso de traballo para o reforzo de 1º na ESO

  Aula virtual de proba para o curso "Actualización de ferramentas para docentes"

  Aula virtual de Lingua e Literatura Galega de 2º ESO

  Aula virtual de Lingua e Literatura Galega de 3º ESO