EPA Ferrol

ESA Semipresencial

Calendario Exames ESA Semipresencial

Avaliación

Matrícula ESA Semipresencial

PRAZOS:

Ofértanse á vez tódolos módulos cos seus respectivos  ámbitos  de coñecemento organizados por cuadrimestre para os  que  alumnado  pode matricularse:

Iniciaráse no mes de setembro e e permanecerá  aberta ata o 15 de maio sempre que haxa prazas vacantes, polo que se deberá preguntar no centro.

Unha vez rematado o primeiro cuadrimestre debe de renova-la matrícula para o 2º cuadrimestre, entendendo que de non ser así non estaría matriculado/a no Centro

Ensinanza Secundaria Semipresencial

O Centro Público de E.P.A. de Ferrol é un centro  dependente da Consellería de Educación, polo que pode  propoñer títulos oficiais para a súa expedición. Teñen a  mesma validez independentemente do sistema utilizado para  obtelo (presencial, distancia ou proba libre).
Coa titulación de Graduado en Educación Secundaria  poderanse seguir estudios en:

Materias ESA Semipresencial

NIVEIS E  MÓDULOS Consta de dos niveis:

 • Nivel 1: consta de dous módulos equivalentes a 1º, 2º da E.S.O.
 • Nivel 2: consta de dous módulos equivalentes a 3º e 4º da E.S.O.

 

SECUENCIACIÓN: Os módulos son cuadrimentrais e poden facerse en 2 cursos: 1º e  2º nun curso, 3º e 4º noutro:

Profesores ESA Semipresencial

Módulo 1

 • Á. CIENTÍFICO:
 • Á. CIENTÍFICO:
 • Á. SOCIEDADE:
 • Á.COMUNICACIÓN: BEGOÑA ARMADA
 • INGLÉS:

Módulo 2

 • Á. CIENTÍFICO:
 • Á. CIENTÍFICO: IVÁN RIVERA (tarde)
 • Á. SOCIEDADE:
 • Á.COMUNICACIÓN: MONTSERRAT DOPICO
 • INGLÉS:

Módulo 3

1. GRUPO B:

Distribuir contido