EPA Ferrol

Español para extranxeiros

Español para extranxeiros

A chegada de poboación de orixe estranxeira á nosa Comunidade Autónoma, así como o retorno de emigrantes galegos e das súas familias, está a incidir notablemente na evolución da diversidade na nosa poboación escolar, de xeito que proporcionar unha resposta educativa a este alumnado convértese nunha liña prioritaria de actuación.

Matrícula Español para extranxeiros

O obxectivo deste curso é a aprendizaxe das dúas linguas (castelán e galego) que conviven na Comunidade Autónoma de Galicia e está dirixido a estranxeiros maiores de 18 anos que teñan a súa documentación regularizada. Para poder matricularse, deberá presentar a seguinte documentación:

 

  • Modelo de matrícula debidamente cumprimentado
  • Fotocopia de pasaporte ou permiso de residencia
  • Dúas fotografías tamaño carné

 

Distribuir contido